Katedrála Notre-Dame v Coutances, skvost viditelný až z moře

K nejvýznačnějším i nejpříznačnějším zástupcům tzv. "normandské gotiky" se řadí katedrála v Coutances. K jejím charakteristickým rysům patří strohé a čisté linie, mámivá elegance a sepětí s hlubokou normandskou minulostí. Přestože byla v průběhu věků několikrát poškozena (nejvíce bombardováním za druhé světové války), pohled na ni je skutečně impozantní.

Aby ne, když je díky výšce 90 metrů podle legendy viditelná až ze 40 kilometrů vzdáleného městečka La Hougue Bie na ostrově Jersey. Ke stavebním zvláštnostem katedrály Notre-Dame de Coutances lze zařadit též zbytky původní románské katedrály z jedenáctého století pod současnou gotickou slupkou.

Katedrála neustále budovaná

První křesťanský kostel totiž stál na tomto místě již kolem roku 430, kdy zde svatý Ereptiole nechal na místě původní keltsko-římské svatyně postavit baziliku. Zhruba v roce 866 ji ovšem zničili Normané, biskup z města prchl do Rouenu a z hlediska církevní správy tak Coutances na dlouhou dobu osiřelo.

Rozhodnutí opravit katedrálu vydal biskup Robert v první polovině jedenáctého století, a právě její zbytky jsou k vidění dodnes. Ve třináctém století proběhla velká gotická rekonstrukce, na níž se podíleli i zedníci ze slavného kláštera na hoře Saint-Michel. Součástí oprav bylo i založení dvou kaplí sv. Jiří a sv. Thomase Becketa biskupem Hugem z Morvillu.

Panenka Maria prodaná a navrácená

Katedrála Notre-Dame de Coutances, dlouhá 95 a široká 33 metrů, se pyšní mnoha kaplemi po obvodu a bohatou výzdobou, například rozsáhlou vitráží zpodobňující nebe a peklo. Původní varhany z roku 1468 byly nahrazeny počátkem 18. století novým orgánem z opatství Savigny. Nejtěžší z pěti věžních zvonů váží čtyři tuny.

Zajímavý osud potkal jednu ze vzácných mramorových soch Panny Marie. Za velké francouzské revoluce byla prodána za cenu pouhých 6 franků a navrácena do katedrály byla až za druhé světové války.