Nejzajímavější hrady, kláštery, katedrály, muzea i jiná pamětní místa Normandie

Sever Francie pamětihodnostmi doslova přetéká. Vybíráme několik památkových magnetů, které prostě musíte vidět.

Mont Saint Michel

Ostrov Hora svatého Michaela je jedním ze symbolů Normandie i celé Francie, ostatně řadí se k jejím nejnavštěvovanějším místům. Jeho jedinečnost vyplývá z geografických podmínek ostrova, spojeného s pevninou kamenným náspem, který je v době odlivu obklopený tekutými písky a od mořského břehů vzdálený až 15 kilometrů. Kulturní význam místa utváří gotický klášter s opevněním.

Tapisérie z Bayeux

Takřka 70 metrů dlouhou výšivku, přezdívanou též jako „pradědeček komiksů“, si můžete prohlédnout v muzeu ve městě Bayeux. Zobrazuje průběh normanské invaze do Anglie pod vedením Viléma Dobyvatele roku 1066 včetně slavné bitvy u Hastingsu.

Hrad Richarda Lví Srdce v Les Andelys

„Nedobytný“ hrad vybudovaný anglickým králem Richardem Lví Srdce byl dobyt už šest let po svém dokončení, a to přesto, že zahrnoval mnohé pokrokové opevňovací prvky. Vydobyl si nechvalnou pověst, až ho roku 1599 král Jindřich IV. nechal zbourat. Dodnes se naštěstí dochovala docela slušná zřícenina.

Katedrála Coutances

Úžasná románsko-gotická katedrála Notre-Dame ve městečku Coutances je prý vidět až ze 40 kilometrů ostrova Jersey v Atlantiku. Proč ne, když její hlavní věž je vysoká plných 90 metrů – přesvědčit se ostatně můžete sami.

Katedrála Rouen

Architektonicky výjimečná katedrála Notre-Dame v Rouenu se pyšní třemi rozličně pojatými věžemi, z nichž za zmínku stojí především ta prostřední. Díky nástavci totiž dosahuje 151 metrů, což z ní činí nejvyšší dóm ve Francii, do roku 1880 dokonce na celém světě!

Klášter v Jumieges

Z benediktinského kláštera Jumieges sice zásluhou Francouzské revoluce zbyly už jenom trosky, přesto stále jasně dokumentují jeho dávnou velikost. Založen byl již v roce 654 a vysvěcení hlavní klášterní části byl v jedenáctém století přítomen dokonce i Vilém Dobyvatel.

Monetovy zahrady v Giverny

V malé hornonormandské obci Giverny je pohřbený geniální impresionistický malíř Claude Monet. Místa, v nichž zde žil, jsou – včetně překrásných, romantických zahrad – zpřístupněna veřejnosti.