Od římské nadvlády přes éru Viléma Dobyvatele až po vylodění v Normandii

Na první pohled to ani nevypadá, ovšem především středověké dějiny Normandie byl mimořádně komplikované. Prvními známými kmeny byli Keltové, ale už před naším letopočtem se celý region stal součástí expandující Římské říše.

Mnohem zásadnějším pro normandskou historii se stal příjezd vikinských nájezdníků v osmém století. Frankové, tehdejší obyvatelé oblasti, je nazvali Normany. Teprve vítězství krále Franku Karla III. v roce 911 nad normanským vůdcem Rollem udělala tečku za érou bojůvek, násilností a nepokojů.

Slavné tažení Viléma Dobyvatele

Z Normandie, která byla v držení Rollových následovníků jako léno, se postupně stalo bohaté a velice mocné vévodství. Vždyť Vilém Dobyvatel dokonce po triumfu v bitvě u Hastingsu roku 1066 získal anglickou korunu. A Normandie se tak stala součástí Anglického království.

Normanská moc se přesunula na britské ostrovy a síla Normandie začala slábnout. Avšak až během stoleté války se Francii znovu zdařilo získat nad svým lénem kontrolu. Další staletí zde – i v souvislosti s pevnou bourbonskou vládou – proběhla relativně v klidu.

Vylodění v Normandii znamenalo zlom ve válce

Hlavní roli ve světových dějinách si tak Normandie zahrála až 6. června 1944. Ten den se na zdejších plážích uskutečnila největší vojenská operace druhé světové války zvaná Overlord neboli vylodění v Normandii.